Friskolornas Riksförbund lanserar nu sitt bidrag inför 9:ornas gymnasieval.
Syftet med plattformen är att informera och diskutera skolfrågor på ett
överskådligt och lättillgängligt sätt. Välkommen till www.skolvalet.nu!