Skolledning

Christer Andersson

– VD och lärare i Filosofi.

Som Vd för Campeon Frigymnasium är en av mina huvuduppgifter att driva skolans strategiska utveckling. Det innebär bland annat att jag håller verksamheten a jour med skolpolitiken och skolutvecklingen, i stort och smått. Gymnasieskolan har under de senaste åren genomgått en rad förändringar och det blir allt tydligare vilka skolor som klarar kunskapsuppdraget.
Min främsta prioritering är att garantera eleverna på Campeon en utbildning av högsta kvalitet.

christer_andersson@campeon.se
0707 34 55 98

Katja Tamner

– Rektor och lärare i Naturkunskap

Som rektor på Campeon Frigymnasium ansvarar jag för det pedagogiska arbetet. Jag vill med mitt ledarskap underlätta för lärarna att uppfylla skolans höga målsättningar. Jag vill bidra till en positiv och utvecklande lärandemiljö för skolans alla individer. Campeons framgångar är resultatet av att individuellt skickliga lärare arbetar för en gemensam idé, den om en modern kunskapsskola.

katja_tamner@campeon.se
Telefon: 0707 31 23 84

Lärare

För att få kontakt med personalen via e-post skriver du enligt formen: fornamn_efternamn@campeon.se

 

Hanna Hallborg
Hanna Hallborg
Hanna Hallborg undervisar i Svenska. Lärarexamen i Svenska och Franska. Innehar lärarlegitimation.
Patric Nilsson
Patric Nilsson undervisar i Matematik och Naturkunskap.
Katja Tamner
Katja Tamner
Katja Tamner är rektor och undervisar i Naturkunskap. Lärarexamen i Matematik och Naturorienterade ämnen. Innehar lärarlegitimation.
Haris Suljanovic
Haris Suljanovic
Haris Suljanovic undervisar i Historia, Samhällskunskap samt Medier, Samhälle och Kommunikation. Lärarexamen i Historia och Samhällskunskap. Innehar lärarlegitimation.
Susanna Winqvist
Susanna Winqvist
Susanna Winqvist är förstelärare och undervisar i Samhällskunskap, Internationella relationer, Kommunikation, Medieproduktion samt Journalistik, reklam och information. Lärarexamen i Svenska och Samhällskunskap. Innehar lärarlegitimation.
Cecilia Viberg
Cecilia Viberg
Cecilia Viberg undervisar i Spanska och Tyska. Lärarexamen i Spanska och Tyska. Innehar lärarlegitimation.
Christopher Hall
Christopher Hall
Christopher Hall är förstelärare och undervisar i Religionskunskap, Idrott och hälsa, Ledarskap och organisation, samt Sociologi. Ansvarig för GA. Lärarexamen i Religionskunskap och Idrott och hälsa. Innehar lärarlegitimation.
Cilla Svensson
Cilla Svensson
Cilla Svensson är biträdande rektor och skoladministratör. Lärarexamen i Matematik och Naturorienterande ämnen. Undervisar i matematik. Innehar lärarlegitimation.
Christer Andersson
Christer Andersson
Christer Andersson är Campeon Frigymnasiums VD och undervisar i Filosofi. Lärarexamen i Svenska och Religionskunskap.
Sebastian Larsson
Sebastian Larsson undervisar i Filosofi och Psykologi. Lärarexamen i Svenska, Filosofi och Religionskunskap. Innehar lärarlegitimation.