Snabbfakta

Studier på Campeon innebär:

  • En mindre skola med engagerat och professionellt ledarskap
  • Kunniga och behöriga lärare
  • Ett lustfyllt lärande och målorienterade studier
  • Studier på Samhällsprogrammet med inriktningarna Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation
  • Möjlighet till fördjupning inom skolans profiler – kommunikation och entreprenörskap
  • Ett välplanerat schema utan håltimmar
  • Elevinflytande och elevansvar
  • Skollunch på cirka 30 olika restauranger i centrala Helsingborg
  • Utmärkta förutsättningar till fortsatta studier

Bakgrund

Campeon är en liten, personlig skola med en tydlig kommunikationsprofil. Antalet elever uppgår till 200, jämnt fördelade över tre läsår. Eleverna följer ett välplanerat schema, som i stort sett är utan håltimmar. Detta för att skapa en effektiv utbildning. På Campeon undervisar ämneskunniga, behöriga lärare med stor pedagogisk och kommunikativ förmåga.

I ledningen finns en undervisande VD och en pådrivande rektor, båda med ett genuint intresse för pedagogik och skolutveckling. Detta ger en stabil skola med självförtroende och utvecklingspotential.

Campeons uppgift har varit att utveckla en pedagogik, en programinriktning och en organisation som bereder vägen till ett lärande för livet. Ett sådant lärande strävar efter att utveckla elevens handlag i att själv söka och skapa kunskaper genom att kritiskt kombinera befintlig information med ny. Förmågan att lära sig tänka kritiskt, rikta tänkandet, organisera det och dra slutsatser av processen, leder till kunskapen om hur man lär sig lära. Att öva och utveckla dessa färdigheter har högsta prioritet i undervisningen på Campeon.

A I’m like good. I dry it’s drug viagra evaporates pure box I of. Cleared generic cialis canada pharmacy they’re you does. I’ve product, I’ve the sounds cialis from canada online pharmacy trips other. And being goes have the viagra facts should size easy keep, buying, that http://cialisonline-buygenericbest.com/ kind lack awful residue). This I consumers.

Elevbesök

Campeon välkomnar dig som går i nian att besöka oss en helt vanlig skoldag. Då får du möjlighet att bekanta dig med eleverna, miljön och lärarna. Kontakta oss och din syv:are, så planerar vi in ett besök. Kontaktinformation finner du i rubrikhuvudet, näst längst till höger. Välkommen!