Campeon är den fristående gymnasieskola i Helsingborg som har flest antal förstahandssökande (78 st) till samhällsvetenskapsprogrammet.

I den preliminära antagningen ligger elevernas betygsmedelvärde på 247 poäng, och sist antagen elev har 223 poäng.