Vi vill tacka Andrianna Wängström för den intressanta och givande hälsoföreläsning som hon höll för våra ettor om Träning, kost och stress.